Angstige patiënten

Regelmatig hebben patiënten angst voor een bezoek aan de tandarts en zeker voor het ondergaan van behandelingen. Terwijl het regelmatig bezoeken van onze praktijk juist bijdraagt aan het voorkomen van behandelingen. Door angsten te onderkennen en angstige patiënten extra tijd te geven tijdens een afspraak, willen wij onze patiënten helpen en stimuleren ook regelmatig te komen.  Op deze manier is ook voor angstige patiënten een gezonde mond mogelijk.

Tijdens de eerste afspraak gaan wij altijd eerst in gesprek met onze patiënten en wordt de mond alleen beoordeelt. Er vinden geen behandelingen plaats. Indien eventueel wel behandelingen nodig zijn, zullen wij u altijd eerst hierover duidelijk informeren. Wat de behandeling inhoudt, de noodzaak ervan en eventuele alternatieven. Plus uiteraard ook de kosten van de behandeling. Er wordt niets gedaan zonder onze duidelijke informatie vooraf en uw toestemming.

Echter, uw angst voor een bezoek aan de tandarts kunt u alleen overwinnen als u vertrouwen heeft in ons. We willen daarom bovenal persoonlijk contact met u opbouwen om dit vertrouwen te winnen.