Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondzorg Dudokplein streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw gezondheid;
 • de naam van uw zorgverzekeraar;
 • de naam van uw andere zorgverleners;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • tijdstip van uw afspraak;
 • betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden onder andere gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • het aanmaken van uw patiëntenkaart in ons tandheelkundige software;
 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het uitvoeren van een behandeling;
 • het aanvragen en uitvoeren van een machtiging t.b.v. uw behandeling;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het versturen van (de herinnering van) uw afspraak;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar vanaf het laatste behandelcontact uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarnaast houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Bijvoorbeeld op grond van algemene wet inzake rijksbelastingen zijn wij genoodzaakt om uw financiële gegevens gedurende 7 jaar te bewaren voor de fiscus.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij hebben een intern privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd binnen de praktijk betreffende informatiebeveiliging.

Website privacy- en cookiesverklaring
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 • Gebruik van permanente cookies
  Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Gebruik van sessie cookies
  Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • Google Analytics
  Via onze website wordt de Analytify plug-in gebruikt, als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze ‘analytics cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens en wij kunnen deze niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Wij gebruiken deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Voor meer informatie kunt u de website van Analytify bezoeken (www.analytify.io).
 • Social Media
  Op onze website kunnen buttons worden opgenomen waarmee webpagina’s worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van een programma code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen via onze website:

 • NAW gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • jaartal laatste tandartsbezoek
 • klik- en bezoekgedrag;
 • apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken en wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.