Verzekeringen en betalingen

TIJDELIJKE TOESLAG COVID-19 (Code C88)

Sinds de uitbraak van het coronavirus nemen wij, als praktijk, extra maatregelen om uw gezondheid en veiligheid te waarborgen. U hebt ongetwijfeld gemerkt dat wij extra beschermingsmiddelen gebruiken en dat wij de regels omtrent hygiëne en infectiepreventie nóg verder hebben aangescherpt.

Deze maatregelen brengen extra kosten met zich mee. Bovendien zijn de inkoopprijzen van diverse verbruiksmaterialen extreem gestegen, o.a. de mondkapjes, handschoenen en desinfectieproducten.

Voor deze extra toegenomen kosten brengen wij een toeslag (code C88) van € 4,26 per patiënt in rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft over deze toeslag op woensdag 29 juli 2020 bekend gemaakt in verband met het COVID-19.

Als u een aanvullende mondzorgverzekering heeft worden deze kosten, meestal, vergoed.

Voor de jeugd tot 18 jaar worden deze kosten altijd vergoed.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Wanneer u geen aanvullende tandarts verzekering hebt, dient u na elke behandeling de nota per PIN of contant te voldoen aan de balie. Voor patiënten met een aanvullende tandarts verzekering, wordt de rekening via een factureringsbedrijf naar u gezonden.

Let op! Bent u vóór 1 november 2019 bij ons in de praktijk op afspraak geweest? Dan ontvangt u een nota van FAMED.

Bent u op of na 1 november 2019 bij ons in de praktijk op afspraak geweest? Dan ontvangt u voortaan een nota van INFOMEDICS.