Verzekeringen en betalingen

Let op voor patienten die bij ons geweest zijn voor een behandeling op 5, 6 en 7 mei 2020!

De afhandeling van onze facturatie wordt uitgevoerd door Infomedics. Zij hebben geconstateerd dat er een storing in hun declaratiesysteem zich heeft voorgedaan op 5, 6 en 7 mei 2020. Normaal versturen zij uw rekening éérst naar de zorgverzekeraar, zodat uw rekening (deels) vergoed wordt wanneer u verzekerd bent. In verband met een fout in het proces is dat voor uw laatste behandeling niet gelukt.

Dit betekent dat u binnenkort een rekening ontvangt van Infomedics, waarop een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar niet is verrekend. Wij willen u daarom vragen deze rekening zelf in te dienen bij uw verzekering als u recht heeft (of denkt te hebben) op een vergoeding.

Onze excuses voor het ongemak.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Wanneer u geen aanvullende tandarts verzekering hebt, dient u na elke behandeling de nota per PIN of contant te voldoen aan de balie. Voor patiënten met een aanvullende tandarts verzekering, wordt de rekening via een factureringsbedrijf naar u gezonden.

Let op! Bent u vóór 1 november 2019 bij ons in de praktijk op afspraak geweest? Dan ontvangt u een nota van FAMED.

Bent u op of na 1 november 2019 bij ons in de praktijk op afspraak geweest? Dan ontvangt u voortaan een nota van INFOMEDICS.